Flag
fax+46 8 678 6900
Säker radering av stationära och bärbara datorer

Säker radering av stationära och bärbara datorer

För de flesta organisationer utgör radering av stationära och bärbara datorer det största dataraderingsbehovet. Blancco erbjuder automatiska verktyg för radering av stora volymer stationära och bärbara datorer. Raderingen kan antingen utföras på plats eller fjärrstyrt.

I Windows-miljöer kan administratörer använda pushteknik och med hjälp av ett MSI-paket skicka klienten till måldatorer. Fjärrstyrd radering utan manuell hantering sparar tid, pengar och resurser. Med hjälp av våra lösningar kan tusentals datorer i nätverk raderas samtidigt, med raderingsrapporter som automatiskt sänds till den centrala databasen.

Exempel på användning:

  • End-of-lifecycle
    När datorer permanent tas ur bruk är det viktigt att radera all data för att förhindra att information kommer i fel händer.
  • Återanvändning eller försäljning
    Vid försäljning eller återanvändning av datorer krävs säker borttagning av data för att förhindra dataläckor, liksom för att uppfylla juridiska och regelmässiga krav.
  • Återlämning av utrustning till it-leasingföretag eller tjänsteleverantörer
    För att eliminera risken för dataförluster under transport är det viktigt att rensa data på plats innan datorerna levereras till leasingföretag eller tjänsteleverantörer.

Relaterade produkter: