Flag
fax+46 8 678 6900
100-secure-erasure

Fullt certifierad dataradering

Som pionjär och marknadsledare inom certifierad dataradering satsar Blancco alltid på produkter av högsta kvalitet. Vi har över tio nationella och internationella godkännanden, certifieringar och rekommendationer från tredje part. Detta är flest i branschen. Blancco uppfyller och överträffar alla större internationella standarder för säker dataradering, vilket gör Blanccos dataraderingslösningar till de mest tillförlitliga på marknaden.

Certifierad för Common Criteria (ISO 15408)

Common Criteria är en internationellt erkänd oberoende säkerhetscertifiering, accepterad av myndigheter i 26 länder i Europa, Australasien, Asien och Nordamerika. Baserat på Common Criterias globala krav certifierade ANSSI.

Läs mer

Andra certifieringar runt världen

Communications-Electronics Security Group

Blancco HMG Software är certifierad av Communications-Electronics Security Group (CESG), den brittiska regeringens nationella tekniska myndighet för informationssäkerhet.

Läs mer

BSI − Federal Office for Information Security

Blancco har certifierats av Federal Office for Information Security (BSI), den tyska informationssäkerhetsbyrån.

Läs mer

Netherlands National Communication Security Agency

Holländska AIVD (Allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten) har certifierat och godkänt Blancco för användning hos holländska myndigheter, upp till och inklusive säkerhetsklassificering.

Läs mer

Svenska Försvaret

Blanccos dataraderingsprogram är certifierad av svenska försvarsmakten, vilket försäkrar att våra skandinaviska och nordiska kunder använder sig av den bästa dataraderingslösning som finns tillgänglig.

Läs mer

Central Information Systems Security Division

Blanccos programvara är certifierad av DCSSI (Centrala avdelningen för informationssäkerhetssystem under ledning av den franska generalsekreteraren för försvarsmakten).

Läs mer

Refurbished (Reuse) & Recycle Information Technology Equipment Association

Blancco är certifierad av den japanska organisationen Refurbished (Reuse) & Recycle Information Technology Equipment Association (RITEA).

Läs mer

The Polish Internal Security Agency

ABW är den polska specialtjänsten som ansvarar för skyddet av landets inre säkerhet och grundlag. Blancco är det enda dataraderingsprogrammet som certifierats av polska myndigheter.

Läs mer

Godkännanden och rekommendationer

NATO

Blanccos säkra dataraderingsprodukter rekommenderas av Nato och är inkluderade i den ansedda NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC).

Läs mer

TÜV – Süd

Yrkesverksamma från TÜV Süd it-säkerhetsavdelning garanterar säkerheten och kvaliteten i Blancco Erasure client.

Läs mer

USA Department of Defense

Blancco uppfyller och överträffar DoDs rekommenderade dataraderingsmetod för att överskriva "alla adresserbara platser", som den definieras i US DoD NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual).

Läs mer

The Norwegian National Security Authority

Norska säkerhetsmyndigheten (NSM) godkände Blancco HMG Software för radering av hårddiskar avsedda för offentliggörande och frisläppande för kommersiell användning.

Läs mer

The Defence INFOSEC Product Co-Operation Group of the UK

The Defence INFOSEC Product Co-Operation Group (DIPCOG) vid Storbritanniens Försvarsdepartement (Ministry of Defence, MoD) har beviljat Blancco certifikatet DAC/0019.

Läs mer

Republiken Tjeckiens nationella säkerhetsmyndighet

Republiken Tjeckiens nationella säkerhetsmyndighet (Národní bezpecnostní úrad) rekommenderade Blancco efter att ha genomfört en utvärdering av våra produkter och ställt upp villkor för deras användning...r.

Läs mer

Nästa steg:

Senaste fallstudier:

Frontpage advert Public Sector - Jun 14 2011 Municipality of Hague Kommunen byggde en säker raderingsprocess med hjälp av Blancco Kit. Frontpage advert Public Sector - Sep 12 2011 County of Santa Barbara County of Santa Barbara använde Blancco Tool Kit för sin raderingslösning. Frontpage advert ITAD - Sep 22 2011 Stone Group Genom sitt samarbete med Blancco förinstallerade Stone dataraderingsmöjligheter som standard i sina hårdvaror.